Sensomotoriek

Kinderen zitten op school en leren daar lezen, schrijven en rekenen. Ze huppelen, springen en spelen buiten. Het zijn de houdingen en bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen. De basis hiervoor is de sensomotorische ontwikkeling. Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Sensoriek is het opdoen van prikkels door de zintuigen. Oren, ogen, tastzin en evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, te zitten, staan, lopen en springen.

De sensorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, maar heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Te weinig motorische ontwikkeling kan bijvoorbeeld problemen geven bij de taalontwikkeling van een kind.

Door bewegen leren kinderen hun lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Als kinderen met elkaar spelen, zijn motorische vaardigheden belangrijk. Altijd als laatste gekozen worden, omdat je niet goed kunt vangen of hard kunt lopen, kan een negatief zelfbeeld geven. Het kind kan de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.

Wanneer er een vermoeden bestaat dat er een (senso) motorische achterstand is, wordt eerst een onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch kunnen van het kind. Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:

* evenwicht
* grove motoriek
* fijne motoriek
* oog- en handcoördinatie
* lichaamsschema
* houding en beweging
* tijd- en ruimte oriëntatie
* motorische ontwikkelingsfase

De samenwerking met de logopediste is voor ons een extra pluspunt.