Kinderfysiotherapie

fysiotherapie voor kinderen
Kinderfysiotherapie is een specialisme in de fysiotherapie,gericht op baby’s, kinderen en jongeren tot 18 jaar. Door te bewegen en te spelen ontdekken kinderen de wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Soms gaat dit niet vanzelf maar wordt het kind belemmerd of beperkt in de ontwikkeling. Hierdoor kan het zelfvertrouwen van het kind verminderen, een kind faalangst ontwikkelen en minder plezier hebben in bewegen. Het kind kan baat hebben bij kinderfysiotherapie om zo optimaal mogelijk te kunnen bewegen en zich te ontwikkelen.

Kinderfysiotherapie is zinvol bij zuigelingen met een voorkeurshouding, afplatting van het hoofd, onrust of overmatig huilen, Erbse parese of een achterstand in de ontwikkeling (niet willen rollen, kruipen, zitten of lopen). Tevens is kinderfysiotherapie mogelijk bij peuters die veel vallen of op de tenen lopen of moeite hebben met klimmen en klauteren, springen, evenwicht, leren fietsen of balvaardigheden. Schoolkinderen met schrijfproblemen, moeite in de fijne of grove motoriek (knippen, knutselen, moeite met gym en buiten spelen), houterig bewegen, veel vallen, vaak ongelukjes hebben en angst hebben om te bewegen kunnen ook bij de kinderfysiotherapeut terecht. Daarnaast is de kinderfysiotherapeut er voor kinderen met overgewicht of obesitas, spanningsklachten (buik- of hoofdpijn of vermoeidheid), blessures, een handicap, spierziekte, reuma, syndroom, orthopedische-, conditie- of ademhalingsproblemen.

Het onderzoek is bedoeld om de hulpvraag inzichtelijk te krijgen. Daarnaast wordt geobserveerd en getest op welke manier het kind beweegt en welke motorische vaardigheden het kind beheerst. Er zal tevens aandacht zijn voor de sociaal-emotionele -, spel- en spraak-taalontwikkeling. Aan de hand van de resultaten zal in overleg met ouders een behandelplan worden opgesteld. Tijdens de behandeling wordt de motoriek zoveel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd. Tevens worden adviezen voor thuis, op school, het kinderdagverblijf of de sport gegeven. Wanneer nodig zal, na toestemming van ouders, overleg plaatsvinden met huisarts, kinderarts, jeugdarts, leerkracht en betrokken zorgverleners gedurende het behandelproces. Bij problematiek op meerdere gebieden worden behandelingen gecombineerd met bijvoorbeeld de logopedist, podotherapeut, diëtist en orthopedagoog. Voor meer info: Folder – Kinderfysiotherapie