Beweegprogramma’s

Beweegprogramma´s zijn, de naam zegt het al, vastomlijnde programma’s voor bewegen. Zowel door ons, de beroepsgroep, als de overheid wordt de meerwaarde van deze programma’s ingezien.

In kleine groepjes trainen mensen met dezelfde aandoening of beperking. Ondanks het samen trainen heeft ieder zijn of haar eigen persoonlijk ingesteld programma. Ook de doelen van de training kunnen per individu verschillen. De programma’s die door ons worden aangeboden zijn goedgekeurd door de meeste zorgverzekeraars en worden de richtlijnen (zoals vastgelegd) bij de beweegprogramma’s zoveel mogelijk gevolgd. Tevens werken wij, voor een goede zorg, samen met diverse ketenpartners. Binnen onze praktijk onder andere met de praktijkverpleegkundigen van de huisartsen, logopediste, diëtiste en podotherapeut.

Op dit moment bieden wij de volgende beweegprogramma’s aan:
* Diabetes Mellitus Type II
* COPD
* CVRM (Cardio Vasculair Risico Management)
* Chronische Aspecifieke Lage Rugklachten
Voor meer info download Folder – Beweegprogramma

Het traject bestaat uit een intake om uw hulpvraag in kaart te brengen en de mogelijkheden en wensen het bespreken. Tevens worden er afspraken gemaakt tussen cliënt en fysiotherapeut: u weet wat er van u verwacht wordt! Vervolgens vindt er aan het begin en eind van het beweegprogramma een evaluatiemoment plaats middels een test. Na het doorlopen van het beweegprogramma kunt u individueel of in groepsverband op een fitnessabonnement blijven trainen.